Harmonogram wsparcia

Staże

w ramach projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Forma wsparcia

Data rozpoczęcia wsparcia

Miejsce realizacji wsparcia

Adres realizacji wsparcia

staż

12.06.2017

Akademia Kodowania Marek Zawadzki

Ostrów 120 a, 37-700 Przemyśl

staż

12.06.2017

VICZI Sylwester Strzępek

ul. Sanocka 32, 37-700 Przemyśl

staż

12.06.2017

Urząd Miasta Jarosław

ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław

staż

12.06.2017

FHU Promocja Plus, Renata Mościszko

37-700 Przemyśl, ul. Bolesława Śmiałego 15 b

staż

12.06.2017

ARMiR Podkarpacki Oddziała Regionalny

37-700 Przemyśl ul. Grunwaldzka 58

staż

12.06.2017

Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach

37-200 Przeworsk, Żurawiczki 82

staż

12.06.2017

Przostmar sp. z o.o. al.. 3 Maja 13 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Hotel Accademia

Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl