Harmonogram wsparcia

Staże

w ramach projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Forma wsparcia

Data rozpoczęcia wsparcia

Miejsce realizacji wsparcia

Adres realizacji wsparcia

staż

01.07.2017

FHU SANPOL Wiesław Orzechowski

ul. Sandomierska 9, 39-200 Dębica

staż

01.07.2017

INFOTEK Paweł Rdzak

ul. Rynek 3, 39-220 Pilzno