Harmonogram wsparcia

Staże

w ramach projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Forma wsparcia

Data rozpoczęcia wsparcia

Miejsce realizacji wsparcia

Adres realizacji wsparcia

staż

15.07.2017

Czysty Kąt Edwin Furmanek

Ocieka 318, 39-104 Ocieka

staż

17.07.2017

MET-CHEM Zakłady Metalowo-Chemiczne Świerczek Halina

ul. 3 Maja 178, 39-220 Pilzno