Harmonogram wsparcia

Szkolenia zawodowe „Operator wózka jezdniowego podnośnikowego”

w ramach projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Forma wsparcia

Data wsparcia

Godziny wsparcia

Miejsce realizacji wsparcia

szkolenie zawodowe

10.06.2017

14.00-15.35

Jasło, ul. Igielna 9

szkolenie zawodowe

20.06.2017

14.00-19.00

Jasło, ul. Igielna 9

szkolenie zawodowe

21.06.2017

14.00-20.40

Jasło, ul. Igielna 9

szkolenie zawodowe

22.06.2017

14.00-20.40

Jasło, ul. Igielna 9

szkolenie zawodowe

23.06.2017

14.00-19.50

Jasło, ul. Igielna 9

szkolenie zawodowe

24.06.2017

14.00-20.40

Jasło, ul. Igielna 9

szkolenie zawodowe

26.06.2017

8.00-12.15

Jasło, ul. Polna 6

szkolenie zawodowe

27.06.2017

8.00-14.40

Jasło, ul. Igielna 9

szkolenie zawodowe

28.06.2017

8.00-12.15

Jasło, ul. Polna 6

szkolenie zawodowe

29.06.2017

8.00-12.15

Jasło, ul. Polna 6

szkolenie zawodowe

30.06.2017

8.00-12.15

Jasło, ul. Polna 6