Harmonogram wsparcia

Staże

w ramach projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Forma wsparcia

Data rozpoczęcia wsparcia

Miejsce realizacji wsparcia

Adres realizacji wsparcia

staż

01.11.2017

Biuro Rachunkowe Agnieszka Dzielińska

38-200 Jasło, ul. Kościuszki 53/1

staż

01.11.2017

WIETPOL Aerospace Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Żwirki i Wigury 6b, 38-400 Krosno