Harmonogram wsparcia

Staże

w ramach projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Forma wsparcia

Data rozpoczęcia wsparcia

Miejsce realizacji wsparcia

Adres realizacji wsparcia

staż

13.11.2017

F.U.H. DEBRY 2 Urszula Kaniowska

Buszkowiczki 42, 37-710 Żurawica

staż

13.11.2017

Aurora  Danuta Dobosz-Hawryluk

37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Mierosławskiego 14