Misją Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej (PAKD) jest:  aktywne współuczestniczenie w zrównoważonym rozwoju społeczno – gospodarczym Polski, w szczególności regionu południowo – wschodniego, w oparciu o budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy, poprzez działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości, ograniczanie bezrobocia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
Cele realizuje poprzez:

  • dostarczanie najwyższej jakości różnorodnych usług szkoleniowo – doradczych,
  • nawiązywanie współpracy międzysektorowej i międzynarodowej,
  • aktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
  • inicjatywy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • skuteczność i profesjonalizm realizowanych przedsięwzięć.

Więcej o PAKD znajdziesz tutaj

 

pakd.png