Harmonogram wsparcia

Szkolenia zawodowe „Kurs kosmetyczny - pielęgnacja twarzy i dłoni”

w ramach projektu „Zatrudnienie twoją szansą” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Forma wsparcia

Data wsparcia

Godziny wsparcia

Miejsce realizacji wsparcia

szkolenie zawodowe

23.06.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

26.06.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

27.06.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

28.06.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

29.06.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

30.06.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

04.07.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

05.07.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

06.07.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5

szkolenie zawodowe

07.07.2017

10.00-18.00

Jasło, ul. Asnyka 5